Partneři

Od 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 je naše škola realizátorem projektu s názvem " 3 MŠ JH II." a registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011852, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.
Celková výše podpory činí 954 139,- Kč.

 

Společnost INTERNET CZ, a.s., obchodující pod obchodní značkou FORPSI a FORPSI Cloud, poskytla našemu projektu technologické zázemí ve formě webhostingu a registrace domény 3msjh.cz.
Společnost INTERNET CZ, a.s. je spolehlivý partner v oblasti poskytování hostingu a cloudových řešení a je jedním z největších registrátorů doménových jmen v ČR.
INTERNET CZ je součástí skupiny Aruba Group - jednoho z největších světových poskytovatelů cloudových služeb.
www.forpsi.com a www.forpsicloud.cz

 

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.
Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

 

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.