Stravování

Ceny stravování v naší MŠ

  Mladší děti Děti, které dovrší do 31.8. 7 roků
Přesnídávka 11,- Kč 11,- Kč
Oběd 24,- Kč 26,- Kč
Svačina 11,- Kč 11,- Kč
Celkem 46,- Kč 48,- Kč

Úhrada stravného

Stravné hradí zákonní zástupci bezhotovostní formou. U své banky si zařídí souhlas k inkasu na účet MŠ. První zálohu ve výši 1 800,- Kč (na stravné a úplatu za MŠ) vybere v hotovosti před započetím docházky dítěte do MŠ vedoucí školní jídelny. Po uplynutí měsíce, provede MŠ vyúčtování stravného a úplaty za MŠ za daný měsíc (do patnáctého dne následujícího měsíce) a vypočtenou částku si inkasem z účtu rodičů odebere a dorovná tak zálohu do původní výše.

Odhlašování a přihlašování ke stravě

Dítě se odhlašuje a přihlašuje ke stravě 24 hodin předem, nejpozději do 14:15 hod předcházejícího dne (z důvodu normování na následující den). Pouze každé pondělí mohou zákonní zástupci odhlašovat děti do 7:00 hod.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole se považuje za pobyt v mateřské škole a rodiče si mohou neodhlášený oběd vyzvednout do jídlonosičů v centrální kuchyni v době od 11:00 do 11:15 hod.

Kontakty pro odhlašování a přihlašování ke stravě

MŠ U Merkuru: na tel. 384 321 615, nebo sms zprávou na číslo 607 486 681
MŠ U Billy: tel. 384 324 426, nebo sms zprávou na číslo 607 486 691

Vnitřní řád školní jídelny

Řád školní jídelny 12. 1. 2023 Stáhnout soubor

Jídelníček

Jídelníček 22.07. - 26.07. 2024 18.07.2024  

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Novinky